Đâu là phương pháp giảng dạy tốt nhất?

BBT: Bạn đã từng nghe nói đến rất nhiều phương pháp giảng dạy ngoại ngữ độc đáo, có thể nói lên đến hàng chục hay hàng trăm phương pháp khác nhau. Nhưng bạn liệu có biết rằng, chỉ có 3 phương pháp giảng dạy ngôn ngữ truyền thống, đó là: phương pháp trực tiếp, phương pháp ngữ pháp-dịch và phương pháp thính thoại.

Hãy cùng FLC khám phá 3 phương pháp chính, làm nền tảng cho các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ sau này qua bài viết dưới đây bạn nhé!


Có 3 phương pháp giảng dạy thống trị hoạt động dạy tiếng: phương pháp trực tiếp, phương pháp  ngữ pháp-dịch và phương pháp  thính thoại. Quyết định phương pháp nào tốt nhất rất khó vì mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm;  bản chất mục tiêu của  mỗi học sinh sẽ quyết định phương pháp nào là tốt nhất cho học sinh đó. Dù cho nhiều nguồn đào tạo dạy tiếng có thể nói đến các cách tiếp cận độc quyền và  duy nhất, nhưng họ đều đang sử dụng  một trong 3 phương pháp nói trên với rất ít ngoại lệ. 

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về phương pháp giảng dạy cho các chương trình đào tạo trực tuyến của chúng tôi.

Sau đây là miêu tả 3 phương pháp dạy tiếng chủ yếu cùng với các phân tích  về ưu và nhược điểm của mỗi phương pháp.

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp còn được biết là phương pháp tự nhiên . Phương pháp này đặt cơ sở trên sự tham gia tích cực của học sinh vào quá trình nghe và  nói ngôn ngữ mới trong tình huống thực tế hằng ngày. Quá trình này bao gồm việc tiếp thu dần dần cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Người học được khuyến khích tư duy bằng ngôn ngữ đích thay vì dịch từ tiếng mẹ đẻ. Người học nghe và sử dụng ngôn ngữ trước khi nhìn thấy chữ viết 

Phương pháp Ngữ pháp –Dịch

Phương pháp này phát triển từ phương pháp truyền thống dạy tiếng La-tinh và tiếng Hy lạp. Phương phápNgữ pháp-dịch đặt cơ sở trên việc phân tích ngôn ngữ viết , dùng các bài tập dịch , đọc hiểu và bắt chước văn bản.

Việc học chủ yếu bao gồm việc nắm vững các quy tắc ngữ pháp và học thuộc  các danh sách từ vựng.

Phương pháp thính thoại

Phương pháp tự học này còn gọi là  phương  pháp nghe-nói. Việc học dựa trên việc lập lại các bài đối  thoại hay các cụm từ  dùng trong tình huống hàng ngày. Các cụm từ được bắt chước, lập lại và luyện tập để làm thành  phản ứng tự động. Đọc và viết đều nhằm củng cố những gì người học thực hành.

So sánh các phương pháp dạy tiếng

Biểu đồ so sánh cho thấy kết quả được mong đợi  đối với một học sinh điển hình áp dụng cùng lượng thời gian và động cơ học tập. Chúng tôi cho điểm giá trị mỗi phương pháp từ 1  đến 10 ở các khía cạnh sau: tốc độ học, khả năng nghe hiểu, khả năng nói, khả năng viết và ngữ pháp.

Phương pháp trực tiếp đem lại cho học sinh khả năng giao tiếp nhanh chóng vì họ được  khuyến khích sáng tạo trong khi thực hành. Phương pháp này cho người học phạm vi hiểu rộng nhất những gì người khác nói và phát triển khả năng nói của mình. Đây là phương pháp được lựa chọn để thực hiện  với một giáo viên trực tiếp, và nghe nói được xem là quan trọng nhất.

Phương pháp ngữ pháp -dịch yêu cầu người học dùng nhiều thời gian để hiểu.  cấu trúc ngôn ngữ. Vì vậy nghe và nói không được chú trọng. Hiểu cấu trúc rất hữu ích cho kỹ năng đọc và đặc biệt cho kỹ năng viết.  Trong suốt quá trình, ngữ pháp và từ vựng luôn được nhấn mạnh. Đây là phương pháp được lựa chọn khi mục tiêu của học sinh là đạt khả năng đọc và viết ngoại ngữ  ở trình độ cao so với  kỹ năng nghe nói.

Phương pháp thính thoại giúp người học nhanh chóng giao tiếp nhưng hạn chế trong phạm vi mà sự lập lại cho phép. Phương pháp này nâng cao khả năng hiểu nếu người nói dùng các cụm từ mà người học đã học qua.  Kỹ năng đọc bị hạn chế  và khả năng hiểu cách  sử dụng ngôn ngữ rất hạn hẹp. Phương pháp này được sử dụng khi không có giáo viên giảng dạy trực tiếp.

ALTA tạo ra các chương trình đào tạo ngôn ngữ trực tuyến theo yêu cầu người học trên cơ sở Phương pháp Trực tiếp và Phương pháp thính thoại. Các chương trình do giảng viên hướng dẫn của ALTA bao gồm các bài kiểm tra xếp lớp, bài kiểm tra tiến bộ và bài kiểm tra thành tích để xác minh sự cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. Phương pháp thính thoại được sử dụng cho các chương trình chuyên biệt không do giảng viên hướng dẫn, đặc biệt là ở các cấp độ kỹ năng ban đầu thấp hơn.


Tác giả: Manny Echevarria

Nguồn: The best teaching method

Dịch giả: Nguyễn Bích Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.